Team bovenbouw

Directie

Saskia Debrouwere (pedagogisch en aanspreekpunt)  en Kathleen D’haene (administratief-organisatorisch)

Tel.: 056 41 29 70

Het 6e leerjaar

Juffen lichamelijke opvoeding

Godsdienstleerkracht

Zorgcoördinator