Team bovenbouw

Directie

Saskia Debrouwere (pedagogisch directeur)  en Sophie Meesseman (administratief en organisatorisch directeur)

poststraat@gulleboom.be

Tel.: 056 41 29 70 

Het 4e leerjaar

Het 5e leerjaar

Het 6e leerjaar

Juffen lichamelijke opvoeding

Godsdienstleerkracht

Zorgcoördinator