Het schoolreglement

Welkom op onze warme open school waar alle kinderen worden uitgedaagd om via hun eigen talenten te ontwikkelen.

Beste ouders, 

We vinden het erg fijn dat u onze school koos voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind. Bedankt voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We zijn een open school waar alle kinderen welkom zijn. Ook jullie als ouder zijn van harte welkom.  Onze school staat voor een open communicatie. Dit wil zeggen dat u altijd bij ons terecht kun met suggesties, maar ook met eventuele problemen. Samen gaan we op zoek naar het beste voor u kind. Van onze school verwacht u een degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat op school, een christelijk geïnspireerde en hedendaagse positieve opvoeding. Daar horen natuurlijk ook regels en afspraken bij die u kunt lezen in ons schoolreglement  Met enthousiasme, onderwijservaring en inzet wensen we aan ieder leuk schooljaar vol met nieuwe leerervaringen in een rijke schoolomgeving.

Met vriendelijke groeten, 

het schoolteam De Gulleboom.