De ouderraad

De ouderraad

Ouders die zich engageren voor de ouderraad zijn vrijwilligers.  De ouderraad van De Gulleboom bestaat uit ouders van de kleuterschool alsook onder- en bovenbouw.  Je kan gedurende het hele schooljaar lid worden van het oudercomité. Zin om mee te werken. Geef ons een seintje.

Daar wij, de ouders en de school, samen bezig zijn met dezelfde kinderen willen wij ons als oudercomité inzetten om een brug te zijn tussen de twee werelden waarin ons kind vertoeft: de school en het gezin. Een stevige brug opzetten is geen eenvoudige opdracht en vraagt veel overleg en inzet. Binnen het oudercomité willen wij dit enerzijds bewerkstelligen door de communicatie en het contact tussen de ouders en de school te stimuleren en te bevorderen. Anderzijds organiseren wij tal van activiteiten ter financiële ondersteuning van de schoolwerking.

 

 

Interesse? Je kan ons terug vinden via Facebook of via onze website.