De ouderraad

De ouderraad

Ouders die zich engageren voor de ouderraad zijn vrijwilligers.  De ouderraad van De Gulleboom bestaat uit ouders van de kleuterschool alsook onder- en bovenbouw.  Je kan gedurende het hele schooljaar lid worden van de ouderraad. 

Daar wij, de ouders en de school, samen bezig zijn met dezelfde kinderen willen wij ons als ouderraad inzetten om een brug te zijn tussen de twee werelden waarin ons kind vertoeft: de school en het gezin. Een stevige brug opzetten is geen eenvoudige opdracht en vraagt veel overleg en inzet. Binnen de ouderraad willen wij dit enerzijds bewerkstelligen door de communicatie en het contact tussen de ouders en de school te stimuleren en te bevorderen. Anderzijds organiseren wij tal van activiteiten ter financiële ondersteuning van de schoolwerking.

Interesse? Zin om mee te werken? Geef ons een seintje. Je kan ons terug vinden via Facebook.

De ouderraad kan ook altijd helpende handen gebruiken.

Engageer je je liever niet in de ouderraad, maar kan je je wel eenmalig vrijmaken om te helpen op een activiteit? Neem gerust contact op via “Helpende Handen Ouderraad”