Studie op school

Studie in de bovenbouw

Welkom in de studie

Op maandag- en dinsdagavond  wordt avondstudie aangeboden aan de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.

Er is 1 studiebeurt per week voorzien. We hebben plaats voor  60 leerlingen. Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar krijgen voorrang bij overbezetting.

De studie vroegtijdig verlaten is – om de rust in de studie te bewaren – niet mogelijk. Wie wegens omstandigheden niet naar de studie kan komen, moet dit vooraf melden in de agenda.

We verwachten een zelfstandige werkhouding. De kinderen kunnen in de studie aan hun taak werken of studeren. Wie klaar is met zijn werk, houdt zich in stilte bezig door het lezen van een boek,…


Concreet:  Wanneer?  op maandag of dinsdag 

                    Tijdstip?  van 16.15 u tot 17.00 u. 

                    Kostprijs?  1,30 euro per beurt. (Er wordt per trimester vooraf betaald. Dit komt op de rekening.


Alle schoolafspraken blijven gelden. De studie is een gunst zolang de afspraken door uw kind nageleefd worden.

Op sportdagen, oudercontacten en personeelsvergaderingen gaat de studie niet door. Deze data worden tijdig meegedeeld.